Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Üye girişi yapmayı ihmal etmeyin ! Konulara cevap yazmak, kaynak dosyalarını iletmek ve yeni konu açabilmek için üye girişi yapmanız gerekir. Üye kayıtları aktif !

Konkordato Nedir?

 • Konbuyu başlatan Serap KAYA
 • Başlangıç tarihi
S

Serap KAYA

Misafir
Son dönemde sıkça duyduğumuz konkordato ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Konkordato; kelimenin tam anlamıyla alacaklılar arasında alacaklarının belirli bir plana göre alınması ve mahkeme tarafından onaylanması için yapılan bir anlaşma olan konkordatoyu, şirketin iflası öncesinde sorunlarını düzeltebilmesi için bir anlaşma olarak değerlendirebiliriz.

Herhangi bir sebeple işleri kötüleşen, belli ölçüde ödeme güçlerini yitiren ve mali durumu kötüleşen iyi niyetli ve dürüst borçluları korumayı hedefleyen bir kurumdur. Konkordato, ticaret mahkemesinin onayı ile geçerlidir. İmtiyazlı olmayan alacaklılar, borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesini feragat etmekte ve borçlu, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek tüm borçlarından kurtulabilmektedir.

Borçlu, alacaklılarına borçlarının tamamını değil, belirli bir meblağı teklif eder. Borçlunun iflası durumunda, alacaklılar genellikle uzun vadede alacaklarının yarısından azını alabildikleri için konkordato alacaklıların menfaatine olabilir.

Konkordato kurumu dört bölümden oluşur. Bunlar;

 • İflas sonrası konkordato,
 • Adi konkordato,
 • Malvarlığının terk edilmesiyle konkordato,
 • Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması.

Konkordato, mali yapısı büyük ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu şirket ve kooperatifleri korumayı amaçlamaktadır. Şirketlerin ve kooperatiflerin mali durumlarını iyileştirmeyi, iflastan kaçınmayı ve borçlarının da belli bir vadede ödenmesini amaçlar.

Konkordato Ne Kadar Sürer?


Kanunda belirtilen süre aşağıdaki şekilde açıklanır: Mahkeme, ilgili belgelerin sunulması için 3 geçici süre verir. İstenirse 2 ay uzatılabilir, toplamda 5 aydır. Mahkemenin kesin süre ile ilgili kararı geçici süre içinde verilir. Kesin süre için mahkeme, komiser raporuna göre konkordatonun başarılı olmasının mümkün görmesi halinde 1 yıllık kesin süre verir. Gerekirse bazen 6 ay uzatılabilir.

İflasın Ertelenmesi Kurumu ile Konkordatonun En Temel Farkları

 • İsraf daha maliyetli bir unsur iken konkordato daha az masraf gerektirir.
 • Konkordato durumunda tasarruf ehliyeti devamlılığını sürdürürken iflas halinde borçlunun tasarruf ehliyeti ortadan kalkar.
 • Konkordatoda borçlu kimse borcundan tamamı ile kurtulur fakat iflasta alacaklı eğer alacağının tamamını alamadıysa muflisi bu durumda takip edebilir.
 • Konkordatoya başvurmak için tacir şartı aranmamakta olup iflas durumunda bu şart aranmaktadır.
 • Konkordato talebinde bulunan borçlular için aranmayan sermaye şirketleri ve kooperatif talebi iflasta aranır.
 • Alacaklı rızası iflasın ertelenmesi sürecinde mahkeme kararı için aranmazken konkordatonun mahkeme tarafından onaylanabilmesi için toplantı kişi sayısında şart aranır.
 • İflas ertelemesine ilişkin başvuruyu; pasifi aktifinden fazla olanlar gerçekleştirebilirken konkordatoya borcu vadesinde ödeyemeyen yahut bu tür bir tehlike içerisinde bulunanlar başvurabilir.
 • Konkordato süresi içerisinde kural olarak faiz işlemez ancak iflasın ertelenmesinde faiz işler.
 • Konkordato genellikle kısa sürer ancak iflasın ertelenmesi beş yıla kadar sürebilir.
 • İflasın ertelenmesi kurumu ortadan kaldırılmış bir kurumdur.

Konkordato İlanı İçin İflas Etmek Gerekli Mi?


Konkordato ilan etmek için iflas etmenize gerek yok. Borçların ödenmediğini açıklığa kavuşturmak yeterlidir. Alacaklılardan kaynaklanan ödemelerin karşılanmasında güçlük yaşanırsa ve şirketin iflas etmesi bekleniyorsa konkordato ilan edilir. Borçluların bu konuda yaptığı en büyük hatalardan biri, konkordato ilan etmek için tamamen yetersiz durumda olmayı beklemeleri. Borçlu tarafından kıt bir şekilde ücretin teslimi sağlanırsa konkordato ilan edilebilir. Borçlunun yaşam standardı belirli bir oranın oldukça altındaysa, bu ödenekleri hiçbir koşulda ödeyebileceklerini beklemeleri gerekmez. Bu yüzden kabul edilmeyeceğini düşünmek oldukça yanlış. Borçlu, risk altında olduğunu kanıtlayabilirse kolayca konkordato ilan edebilir.

Konkordato İlanının Reddedilmesi Kararı

Konkordato İlanı İçin Gerekli Evraklar

Konkordato İlanı İçin Gerekli Evraklar


Borçlarınızı zamanında eda edememe riskiniz varsa Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilirsiniz. Bu, bir şirkete sahip olmanıza veya sadece bir birey olmanıza göre değişmeyen veya iflas etmiş olabileceğiniz yahut olmadığınız ve her durumda başvuru hakkına sahip olduğunuz bir durumdur. Ancak başvurunun kabul edilebilmesi için gerekli olan çok sayıda belge vardır. Bu belgeleri aynen mahkemeye vermelisiniz. Aksi takdirde konkordato ilan işleminiz mahkeme tarafından iptal edilebilir.

İcra ve İflas Kanunu Konkordato Yönetmeliğine göre öncelikle mahkemeye bir ön proje sunmanız gerekmektedir. Bu ön projede, ne kadar borcunuz var, ayda ne kadar ödeyebileceğiniz, borcunuzu nasıl ödeyeceğiniz sorularına detaylı cevap vereceğiniz bir rapor sunmalısınız. Ön proje tamamlandıktan sonra varlıkları gösteren bir belge, imtiyaz durumunu gösteren bir belge ile iflas durumunu karşılaştıran bir tablo yeterlidir, ancak yıllık geliri 8 milyon TL’yi aşan firma veya şahısların ayrı denetim raporu hazırlamaları lazım gelmektedir.

Konkordato Onay Kararı


Ticaret mahkemesi, belirtilen şartların varlığında konkordatonun onaylanmasına karar verir. Onay kararı veren mahkeme kararında, iddialarına itiraz eden alacaklılara dava açmaları için yedi gün süre tanınır. Bu süre içinde borçlu aleyhine dava açmayan alacaklıların hakları kaybedilir. Yedi gün içinde dava açar ve davayı kazanırsa, borcunu konkordato şartlarına göre borçludan talep edebilir.

Konkordato İlanının Reddedilmesi Kararı


Onay için gerekli şartlardan herhangi birinin bulunmaması halinde, ticaret mahkemesi onay talebini reddeder ve borçlunun mal varlığına el konulabilir tüm mallarının ihtiyati haczine karar verir. Alacaklılardan herhangi birinin konkordato reddi kararının kesinleşmesinden itibaren yedi gün içinde Ticaret Mahkemesine başvurarak borçlunun doğrudan iflasını talep etmesi halinde, mahkemenin doğrudan iflas kararı vermesi gerekir. Konkordatonun kabulü veya reddi kararı kesinleştiğinde ilan edilir. Bu duyuru ile konkordato süresinin hükümleri sona erer.

Konkordato Hükümleri


Süreden önce doğan tüm alacaklar için tasdikli konkordato zorunludur. Konkordato onay kararının kesinleşmesinden sonra doğan alacakların konkordato ile ilgisi yoktur. Ret oyu veren veya alacaklarını konkordato üzerine yazmayan alacaklılar için tasdik ve kesinleşen konkordato zorunludur. Borçlu, tüm bu alacaklarını zamanında ve konkordatoda kabul edilen oranda ödemek zorundadır.

Konkordatonun Feshi


Borçlunun dürüst olmayan işlemlerle konkordato onayını aldığı anlaşılırsa alacaklılar konkordatonun feshini talep edebilir. Ayrıca borçlu, ödenecek meblağı konkordatoya göre tam ve zamanında ödemediği takdirde, her alacaklı konkordatonun feshini talep edebilir. İki şekilde fesih gerçekleşebilir;

 • Bir alacaklı için konkordatonun feshi
 • Konkordatonun tamamen feshi

Kaynak : AlemiKadın
 

Benzer konular

Reklam

  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.