Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Üye girişi yapmayı ihmal etmeyin ! Konulara cevap yazmak, kaynak dosyalarını iletmek ve yeni konu açabilmek için üye girişi yapmanız gerekir. Üye kayıtları aktif !

Webrazzi İkinci el araç ve gayrimenkuller için sahte hesaplar üzerinden ilan oluşturulması engelleniyor

  • Konbuyu başlatan Arden Papuççiyan
  • Başlangıç tarihi
İçerik! Webrazzi'den alıntılanmıştır. Webrazzi internet girişimleri, sosyal medya, dijital pazarlama ve mobil konularına odaklı popüler teknoloji blogudur.
A

Arden Papuççiyan

Misafir
İkinci el araçlar için ilan kısıtlaması getirildiğini ve kısıtlamaya göre ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarını geçemeyeceğini geçtiğimiz Temmuz ayında sizlere aktarmıştık. İkinci el araç ve gayrimenkul satışlarına yönelik yeni düzenlemeler yapılmaya devam ediyor.

İkinci el ilan sitelerinde pek çok dolandırıcılık girişimi karşımıza çıkıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan oluşturulması engellenecek. Bu karar ile dolandırıcılık faaliyetlerinin ve gerçeği yansıtmayan fiyatların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Taşınmaz ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Basın Açıklaması

(31.08.2023) pic.twitter.com/qwPPRS9VTg

— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 31, 2023Alınan karara göre kullanıcılar, kendisi, eşi, bir veya ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkuller için sadece gerekli yetki belgeleri ile birlikte ilan oluşturabilecek. Yetki bulunmayan durumlarda ise ilanlar oluşturulamayacak.

100 bin TL'ye kadar para cezası​


Söz konusu ilan platformlarının yeni kurallara uygun bir şekilde ilan denetimi gerçekleştireceklerini de ekleyelim. Kurala uymayan ilanlar için ise 10 bin ila 100 bin TL arasında para cezası uygulanacak. Son olara yönetmelikte gerçekleştirilen değişikliklerin 2 ay sonra uygulanacağını da ekleyelim. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kararın tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

“c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

“ç) İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

“f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, diğer hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.”

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak : Webrazzi
 

Reklam

  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.