Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Üye girişi yapmayı ihmal etmeyin ! Konulara cevap yazmak, kaynak dosyalarını iletmek ve yeni konu açabilmek için üye girişi yapmanız gerekir. Üye kayıtları aktif !

BTK - Domain Ücretlerinin Belirlenmesi - Trabis !

Ruşen

Moderator
Yönetici
Bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu tarafından, TR alan adları için ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin karar aşağıda alıntılanmıştır. Ayrıca kararı pdf formatında da yükledim. İhtiyaç duyanlar indirebilir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 27.04.2021
Karar No : 2021/DK-BTD/116
Gündem Konusu : İnternet Alan Adı Ücretlerinin Belirlenmesi

KARAR : Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir incelenmiştir.

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı ve 35’inci maddelerine, 07.11.2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin 14’üncü ve 28’inci maddelerine, 21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Tebliği’nin 17’nci, 20’nci ve 21’inci maddelerine ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

Mevcut işleyiş kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan “.tr” Alan Adları Yönetimi (Nic.tr) tarafından her bir alan adı tahsisi ve/veya yenilemesi işlemi için kayıt operatörlerine uygulanan ücretlerin yeni bir Kurul Kararı ile değerlendirilinceye kadar sürdürülerek, “.tr” Ağ Bilgi Sistemi (TRABİS)’nin faaliyete geçmesi ile birlikte bu ücretlerin Kayıt Kuruluşları (KK)’nın Kuruma yapmış oldukları ön ödeme miktarından her bir alan adı tahsisi ve/veya yenilemesi işlemi için düşülmesi,

KK’ların internet sayfalarında tarifelerini yayımlamak ve bu tarifeleri on (10) iş günü içinde Kuruma bildirmekle yükümlü olmaları,

KK’ların internet alan adına ilişkin ücretleri yalın olarak da belirlemekle ve müşterilerini talep ettikleri hizmet dışında herhangi bir hizmeti satın almak zorunda bırakmamakla yükümlü olmaları,
  • İş bu Kurul Kararının, TRABİS faaliyete geçmeden önce KK’lara tebliğ edilmesi hususlarına karar verilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • internetalanadiucretlerininbelirlenmesi.pdf
    187.8 KB · Görüntüleme: 0

Reklam

  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.